TAG-teach! Ett annat sätt att tänka!
Klickercenter erbjuder skolor och habilitering, pedagoger och instruktörer, en föreläsning om TAG-teach speciellt anpassad just för er!

Vad är det?

Teaching with acoustical guidance. Inlärningsmetod i små steg med positiv förstärkning i olika lärandesituationer med barn och vuxna. Baserar sig på beteendevetenskap. Används inom pedagogik, sport, rehabilitering, barn och vuxna med särskilda behov vid inlärning, ledarskap m.m.

Hur gör man?
Metoden har tydliga kriterier som avgränsar exakt vilket beteende som ska förstärkas. En betingad förstärkare signalerar klart och entydigt ”det är rätt” när kriterierna nås.
Kunskaper och färdigheter som ska uppnås delas upp i små, hanterbara delar.
Fokus på en detalj i taget.
Kriterierna ändras successivt, i riktning mot det slutliga målet.
Lyckandefrekvensen hålls hela tiden hög. Det ska vara roligt och lätt att lära sig nya saker! Framgång uppstår när det finns en törst att lära sig… och inte en rädsla för misslyckande! Det ska löna sig!
Hör av er vid intresse för föreläsning!

20120917-074822.jpg

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield