Nu börjar snart terminen igen! Många elever går runt med ont i magen redan inför en kanske tuff höst med en stressig vardag i skolan. Det brukar ofta vara en mjukstart men sen börjar provschemat fyllas på och läxförhör droppar in allt som oftast. Hur kan man undvika att eleverna blir för pressade av situationen? En del skolor har lyckats rätt bra med att nästan inte ha några prov alls under terminen, bl.a. genom att skapa undervisningssituationer där eleven ständigt på andra sätt får uppvisa att de har tillägnat sig kunskaper och förståelse för ämnet. Allt ifrån diskussionsgrupper, debatter till skapande av presentationer på olika sätt. Det som är svårt med detta kan vara att de tysta eleverna kommer i kläm för att de inte vågar säga det som dom faktiskt kan. Man får tänka på att det är så mycket annat som påverkar att en elev är tyst, inte bara att de kanske faktiskt inte kan något eller att de är blyga. Det kan inte sällan bero på hur gruppen fungerar. Det finns ibland en slags ”hemliga koder” om hur man ska vara och uppträda i klassen. Inte sticka ut eller svara för mycket på frågor.. Då kan man få höra efteråt att man ”försöker ställa sig in hos läraren” eller att ”man inte ska tro att man är något” av andra elever. En del elever är som tur var starka nog att våga stå på sig ändå. Andra är försiktigare.
För dessa elever kan det behövas skriftliga bedömningsuppgifter. Inte alltid i form av prov men kanske genom enskilda arbeten.

Eleverna brukar vara duktiga på att säga ifrån när tempot blir allt för högt, ofta är det elever som är motiverade att skaffa bra betyg, känner sig pressade av det höga tempot och som normalt sett hänger med i skolan. Här blir det problem med skolsvaga elever. De brukar inte så ofta vara de som säger ifrån vid allt för många prov, iaf inte öppet till läraren. De har redan gett upp om så mycket. För dessa elever är det förödande med ständiga kunskapstester där de ofta känner självförtroendet sjunka ännu mer. De behöver ändå få komma med åsikter om undervisningssituationen så därför är det väldigt viktigt med regelbundna skriftliga utvärderingar av arbetsmetoder, tempo och innehåll som eleverna kan få lämna in, helst anonymt eftersom en del inte ”vill visa sig svaga”.

Lärarna måste vara duktiga på att ha en dialog med varandra om situationen för eleverna när det gäller hur mycket arbeten och prov de har och kunna se till helheten för att eleverna ska ha en chans att orka med allt. Annars blir det en fråga om prioriteringar hela tiden om vilka ämnen man ska läsa på till i först hand. Det blir ingen rättvis arbetssituation då. Man ska ha lika stor
chans att kunna läsa på till prov mm i alla ämnen. Vore väldigt synd om resultatet bara ska speglas av att lärarna planerat för dåligt med för många prov samtidigt..

20120809-091029.jpg

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield