Det finns så mycket man kan göra för att det ska bli lättare att lära sig nya saker. Något som kan vara viktigt är att ta reda på vilken studiestil man har …eller vilken inlärningsstil man har som det också heter..
Det kan man ta reda på genom ett enkelt frågeformulär där man skriver vilka behov man har under olika förutsättningar. På det sättet kan man optimera sin inlärningsförmåga och skapa bättre förutsättningar för att bevara sin kunskaper i minnet. I grund och botten finns 2 stora inriktningar för inlärningsstil: de som är holistiska och de som är mer analytiska.

En generell uppdelning som sedan delas upp i fler variabler. Därefter kan man använda sig av detta för att tex. arrangera sina studier ex i miljö, personliga resurser och material för att få lättare att lära sig dvs en mer effektiv inlärning. Det finns alltför många människor som tragglat år efter år med ett ämne de haft svårt för och kanske gett upp och tror att de helt enkelt inte kan lära sig.. men oftast är det bara så att man inte fått lära sig på rätt sätt, inte fått det förklarat på det sätt man själv förstår.. läraren kanske inte klarat att anpassa sin undervisning till olika människors sätt att lära sig.. Men självklart måste man ta största ansvaret själv!

Vill man vara framgångsrik i sina studier finns här 4 ledtrådar att följa…

  1. Attityd!
  2. Intresse!
  3. Motivation!
  4. Arbetsdisciplin!

Andra saker som påverkar studierna:

1. Att man är målmedveten, fråga dig ”vad vill jag uppnå?” Ha tydliga mål och delmål 2.Det gäller att ha en god planering och en bra struktur för sina studier så man inte läser lite på måfå bara..

En positiv inställning påverkar väldigt mycket, tror du att du inte kommer lära dig något så är risken stor att du sänker dig själv och inte ger dig själv rätt förutsättningar för att lyckas.. Därigenom kommer självklart att även ett bra självförtroende ökar dina möjligheter till bra studieresultat.

Men du kanske tycker att du aldrig kommer ihåg något hur mycket du än studerar…. tänk då på att minnet fungerar bättre.. och -inlärningen om man använder sig av

UPPREPNING – ASSOCIATIONER och VISUALISERING

”Det finns inga obegåvade människor, endast människor med olika slags erfarenheter” Tänkvärda ord av Roger Sperry

hole

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield