Det är rätt enkelt att testa om en signal är helt inlärd hos hunden. Så enkla saker som sitt kanske hunden inte utför pga att du säger ”sitt”, det kanske i stället är någon annan signal som får hunden att sitta.. någon lite handrörelse du inte tänker på.
Prova att vända ryggen till och säga sitt… vad händer då?
Ett beteende är signalsäkert om det fungerar i alla sammanhang och i alla miljöer. Och om hunden alltid t.ex. ligger när du säger ligg och inte backar i stället. Träna på många olika platser, ge klara tydliga signaler och var konsekvent. I bland ger vi slarviga otydliga signaler som t.ex. extra handtecken eller extra kroppsrörelse. Det kan t.o.m. var små nyanser av ansiktsuttryck som påverkar hunden.
Det är vanligt, när vi använder muntliga startsignaler i agility, att vi börjar röra oss framåt exakt samtidigt som vi säger ex. ”kör”. Då lär sig hunden att starta då vi rör oss. Inte att starta på vår muntliga signal. Det leder ofta till problem med tjuvstart eftersom vi ju egentligen lärt hunden att starta när vi rör oss.. vilket vi gör när vi börjar gå fram själva efter vi satt hunden i startposition. Oftast har hunden redan hunnit flytta fram flera steg innan vi hunnit vända oss mot den igen . (om man nu råkat släppa blicken från hunden…)
Hundar lär sig signaler hela tiden, oftast helt på egen hand. Allt som hunden uppfattar kan vara en signal, ex. en kylskåpsdörr som öppnas.
En hund som springer fram till ett hopphinder när du säger ”tunnel” har kanske inte lärt sig signalen för tunneln tillräckligt bra. Det är viktigt att hunden kan signalen ordentligt för att förstå den även vid pressade situationer som t.ex. under ett agilitylopp.
Då måste du träna mer på signalen för tunnel. Hur då?
Ja.. du kan t.ex. sätta hunden mellan ett hopphinder och en tunnel , så hunden har en valmöjlighet, och själv stå helt stilla i neutral riktning och bara ge signalen för tunneln och belöna när hunden tar rätt.
Och inte belöna när hunden tar fel. Självklart måste du först lära in betydelsen av ordet genom att upprepade gånger säga ”tunnel” precis när hunden börjar gå in i tunneln.
Normalt bör man inte lägga på en signal innan man kan förvänta sig att hunden verkligen utför beteendet.
Något annat som kan vara bra att tänka på är att minimera signalerna när de är inlärda. Alltså att försöka göra handrörelser mindre el. säga ordsignaler tystare. Det gör att hunden blir mer uppmärksam på minsta lilla signal.
Men var klar över hur just dina signaler är, små skillnader kan vara av jättestor betydelse för hunden! Om inte annat så märker man det då en annan förare tränar med din hund och hunden plötsligt verkar ha svårare för att förstå ”vanliga” signaler

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield