Visst kan det vara lite svårt ibland att få nybörjare på agility att inse vikten av att hunden bör få tänka lite mer ”själv” under inlärningen… det märker jag själv inte minst nu när jag håller kurs. Deltagarna vill ju så gärna kunna ”lyckas” snabbt och få fram ett ”rätt” beteende dvs att hunden ”tar sig igenom hindret .. ” Men vad bra det vore om de hade lite mer is i magen och vågade vänta ut hunden ibland, de som gör det får ju oftast ett så mycket bättre resultat i slutändan…
Filosofin jag försöker följa innebär att man lär hunden att göra rätt val bl.a. genom att kontrollera dess omgivning och göra det så lätt som möjligt för hunden att lyckas. Och att hunden får sin belöning endast när man utför rätt beteende, en belöning som kommer från mig!

Belöningen ska vara något som hunden verkligen vill ha, om hunden inte ”bryr sin om” belöningen ex. blir glad av den så är det ingen belöning för hunden även om man själv kanske tycker det..  Om man belönar felaktiga el. halvbra beteenden så kommer hunden inte utföra bättre beteenden än det.  Det är viktigt att hunden förstår vad som förväntas av den, därför ska man hålla fast vid sina kriterier, lägga dem på rätt nivå och belöna endast då hunden når exakt detta kriterium.. Sakta med säkert höjer man successivt kriteriet. Om hunden inte når upp dit så har man lagt kriteriet för högt och måste alltså sänka till en lättare nivå.

Samtidigt så begränsar jag hundens möjligheter att kunna göra fel. Jag vill inte hålla på med att ständigt korrigera eller locka hunden genom hindren. Därför vill jag helst träna under ”rätt” förutsättningar. Om mina hundar inte är motiverade under träningen dvs jag inte lyckas motivera dem så är det bättre att avbryta helt än att träna in beteenden som jag ändå inte blir nöjd med.  Jag bör förbereda träningen och miljön omkring så mkt jag kan för att öka mina chanser att lyckas bra med träningen. Varje gång ex. hunden ”lyckas” springa ifrån mig till ex. en löptik som tränar nära oss. så har jag dessvärre förstärkt just det beteendet…. Sannolikheten ökar att hunden gör det igen nästa gång eftersom den lyckades en gång.

Jag vill att mina hundar ska VILJA samarbeta med mig, jag ska inte behöva tvinga dem till det. Detta kräver förstås mycket tålamod.  Det är så viktigt att man lyckas motivera hunden, om den inte blir motiverad så kan man inte direkt kräva precision eller fart i utförandet. Men MED motivation kommer hunden automatiskt öka farten i utförandet och då kan man lättare jobba med precisionen också..

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield