Våga utmana dig själv! Och din hund! Våga träna med störningar på träning.. hur ska ni annars klara det på tävling!??
Det här är något som vi tyvärr inte tränar på förrän det blivit ett problem.. synd för då har det oftast redan hunnit bli mkt svårare att lösa…
Ofta ser man hundar som är väldigt störningskänsliga eller hundar som helt enkelt inte klarar många störningar samtidigt som det kan vara på en kurs. Men vilket ansvar har vi att hjälpa förarna med träning av störningskänslighet? I vilket fall så måste vi tänka mer på om vi kan underlätta för ekipaget genom att ex. erbjuda grupper med färre deltagare, el. grupper med anpassad sammansättning av hundar.
En hunds förmåga att tåla störningar måste tränas upp.
Fast skillnaderna förstås är individuella så finns det även vissa rastypiska skillnader i störningskänslighet. Men det är ändå alltid viktigt att träna på störningar med en successiv stegringsökning för att lyckas med träningen.
En kort sammanfattning ang. störningar:
En störning är någonting, vad som helst som får hunden att tappa fokus från t.ex. en signal.
De kan vara visuella (rörelse, föremål, fordon etc),
akustiska (röster, prasslet från godispåsen, dörrklockan etc),
taktila (att man rör vid hunden, ett spänt koppel, en annan hund som nuddar hunden, kontakt med kallt/varmt föremål etc),
doftmässiga (doft av annat djur, matdoft, doften hos veterinären etc)
När vi tränar beteenden med störningar så blir beteendet starkare och starkare. Det är viktigt att störningar introduceras gradvis;
minska succesivt avståndet till störningen,
träna i så skiftande miljöer som möjligt,
skapa störningar där du har dem under kontroll,
ha en hög belöningsfrekvens när du lägger till en störning,
ha en bättre belöningskvalitet när du tränar med störning,
Gör en störningslista för just din hund och dela in den i olika nivåer.
Ex. störning på låg nivå (att du rör dig, mat, hundar som leker på avstånd),
mellansvår nivå ( olika miljöer, pipleksak, kastande av leksaker),
störning av hög svårighetsnivå (springande rådjur, flygande änder, fotbollsspel nära hunden på planen)
Var medveten om din hunds störningslista!
Hur vet man då vilken störningsnivå hunden ligger på i olika fall?
Jo…
Låg:
djuret svarar på signalen men inte lika snabbt som vanligt, öronen förs åt det håll ljudet kommer, hunden slickar sig om munnen, tittar hastigt åt det håll som störningen kommer från, tar belöningen med ökad iver.
Mellan svår:
svarar på belöningen långsamt, öronen blir kvar åt det håll störningen kommer från, vänder på huvudet, el. hela kroppen för att titta på det som distraherar, upprepade gäspningar, slickande om nosen, snappar efter godiset
Hög svårighetsgrad:
ignorerar signalen, ignorerar föraren, förändring av kroppsposition för att kunna antingen fly från el. komma till det som stör, tar inte belöningen alls.
Tänk på att inte utöka svårighetsgraden när du tränar förrän hunden kan utföra beteendet korrekt.

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield