Nu har det hänt igen! Någon har lagt ut råttgift i skogen så djur riskerar att drabbas!
Nu är det Visättraskogen som pekas ut som riskabelt område för rastning av hundar, en hund har redan drabbats och legat inne på sjukhus, den var nära att stryka med!

Tidigare har man hittat förgiftad korv som varit utlagd, troligtvis för att locka vargar att äta så de dör men även hundar kan drabbas av detta!
Tänk på detta när ni är ute i skog och mark, tyvärr finns det människor som vill göra andra illa. Får hunden i sig råttgift är det oerhört viktigt att ta hunden till veterinär snabbt!
Hunden drabbas av inte blödningar pga att giftet förstör leverns produktion av koagulationsfaktorer. Blod i avföring, urin och kräkningar kan förekomma. Tidiga tecken kan vara nedsatt allmäntillstånd, blåmärken och svullnader i huden, blödningar i slemhinnor som ses lättast i mun och ögon, det kan även bli blekhet i slemhinnorna pga inre blödningar inne i kroppen. När veterinären lyssnar på hjärta och lungor kan ljuden vara dämpade pga de inre blödningarna.

Behandling kan beroende på akut läge bestå av kräkmedel, k-vitamin, dropp, blod eller plasmatransfusioner. Hunden kan även få allergiska reaktioner så därför krävs även pga det noggrann övervakning!

20120619-172919.jpg

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield