Hundrädslor,

   Orsaker till rädslor:

   Att reagera med rädsla i vissa hotande situationer är en helt naturlig reaktion. Skillnaden ligger i vad det är som orsakar rädslan , graden av rädsla och hur snabbt hunden kan bli lugn igen efter en skrämmande upplevelse. Det beror bla på tidigare erfarenheter, positiva el negativa som hunden kan associera händelsen med,  ex om hunden blir rädd för en människa med ett speciellt beteende el utseende  men är van  med  att människor är trevliga annars, miljö omkring ex på en annars normalt sett trygg plats el i främmande miljö, ägarens reaktion på händelsen och hur trygg och stabil relation hunden har till ägaren.

   Om en hund är lättskrämd och ofta reagerar starkt på olika situationer kan det finnas en chock bakom som gör den mer spänd och ångestfull

   -Smärta. Detta ger hunden en känsla av ängslan  och gör det därmed svårare att hantera nya saker. Det är ibland möjligt att hunden då reagerar lättare med rädslor i olika situationer pga  att den har ont någonstans. Så det är bäst att först utreda detta.

   -genetiska: En hund med trygga lugna föräldrar har större sannolikhet att själv bli det. Men predisponering för rädsla kan ju ärvas ännu längre bort i släktträdet. Vet man om att föräldrarna är oroliga och har olika typer av rädslor är det ännu viktigare förebygga problem hos valpen. Man bör inte avla på hundar som har stora problem med rädslor. Vissa rädslor har större arvbarhet, det gäller ex. skott och smällar.

   -överföring från ägaren ex. ägaren reagerar genom att rycka till vid en hög smäll/själv bli rädd

   -Osocialisering, ej miljötränad före 16v. ålder , mkt vanlig orsak

   -Plötslig enskild händelse som orsakat negativa känslor ex. halkat/ramlat/krockat/blivit biten

   Så ser du att hunden är rädd:

   Rädsla: aktiv flykt el. kämpa, hjärtat slår fortare, försöker komma undan, klättrar på sin förare, ev. passivitet i stället: hänger med svansen, har uttryckslösa ögon, sänkt rygg. Hundar med mer aggressivitet i sig kan välja att attackera i stället, dessa hundar ger då ofta blandade signaler vilket leder till svårigheter för andra männiksor/hundar att förstå dem (ex. låg svans men visar tänderna och morrar)

   Extrem rädsla som i värsta fall kan leda till chock: Darrar, hjärtat slår långsamt, dregglar

   Olika typer av rädslor:

   -främmande hundar och människor, andra djur

   -höga ljud, rädsla för åska, skott och andra höga ljud, det vanligaste

   -gå över hala golv, broar,

   -åka bil

   -cyklar och andra rörliga föremål

   -Rädsla för olika föremål, ex. skyltar

   Att lösa problem:

   Det är generellt sett oftast lättare att komma tillrätta med problemen hos hundar som blivit skrämda genom en specifik händelse, medan det är svårare med hundar som är rädda pga bristande erfarenheter/socialisering  innan hunden var ca 4 månader.

   Exempel på övningar man kan göra själv:

   Förebyggande:

   Socialisering  för valpar/ miljöträning

   Vänj valpen före 16 v. ålder vid det den ska klara av sedan, ex, träffa olika sorters hundar, främmande djurarter: gå förbi hagar med ex. kor el hästar, belöna valpen när den går förbi lugnt och om den visar nyfikenhet. Vad en belöning består av beror på hundens egen reaktion, det ska vara något som väcker positiva känslor hos hunden, det kan vara kel, beröm med rösten el. en lekstund. Oftast fungerar godis bra att använda sig av eftersom godis, dvs att äta också har en lugnande effekt. Och vi vill ha en lugn hund, dvs  rätt stämningsläge när den utsätts för nya situationer.

   . Åka hiss, börja med att först bara gå in i hissen och ut direkt igen, belöna inne i hissen,

   träffa människor av olika sorter ex. gubbar med hatt, barn som springer omkring, mfl. Bra om dessa då kan belöna hunden.

   En del hundar är otroligt känsliga för kroppsspråket och reagerar starkt på yviga gester, ”konstig” gång, höga röster, klädsel, som kepsar, glasögon, kryckor osv…Vid möte med en främmande människa så är det viktigt att du som förare uppträder lugnt,

   Gå på främmande material ex. plast dukar, ojämna underlag, underlag som rör på sig ex. gunga, balansera på smala föremål ex. bräda på marken,

   Skramla med burkar som för oljud,

   Sätt på dammsugaren på tyst läge, stilla innan du använder den.

   Släpp föremål i marken så det låter, först lätta föremål och sedan gradvis föremål som låter mer.

   Besök platser med rörliga fordon och cyklar,

   Öka hundens självkänsla och kroppskontroll genom att jobba med hela hunden, ej bara det specifika beteendet. Ex. freestyle, agility, bruks, lydnad, klickerträning

   Tänk på att:

   Ha ett tryggt ledarskap, förtroendefull relation mellan hund och ägare är mkt viktigt!

   Aldrig ömka hunden när den blir rädd,

   På så vis kan föraren förstärka hundens rädsla och visar därmed att situationen bör undvikas. Det bästa du kan göra är att nonchalera hundens rädsla och ignorera ljudet, smällen, skottet, åskan eller vad nu hunden visar rädsla för om hunden redan hunnit bli rädd.

   Umgås med orädda trygga hundar , en äldre lugn erfaren hund kan överföra positiva reaktioner på olika situationer.

   Tvinga aldrig hunden att utsätta sig för det den blir rädd för,

   Gå själv fram och klappa eller peta på det som hunden uppfattar som skrämmande. På så vis visar du för hunden att du inte uppfattar det som farligt. Om hunden vågar sig fram och nosa på föremålet berömmer med en vanlig lugn röst, belöna gärna med godis som du lägger vid föremålet som skrämde hunden, när hunden har vågat sig fram. . Var tyst när du går fram till föremålet, locka inte på hunden och titta inte heller på den! Tvärtom kan du själv verka glad och nyfiken på föremålet, visa att det är roligt!

   Metoder:

   -Avståndsträning, arbeta med hunden på så långt avstånd från det som skrämmer så hunden är lugn, nåbar och inte visar rädsla.

   -tillvänjning, ”desensitisering” dvs långsam tillvänjning till det hunden är rädd för utan att man överskrider det tröskelvärde som utlöser reaktioner hos hunden ex. det finns ljud cd med ljud av knallar/åska som man kan använda sig av, med lågt ljud från början som man gradvis i ett program på några veckor höjer stegvis vid varje träningstillfälle när hunden klarar det utan negativa reaktioner.

   -lär hunden associera det hunden är rädd för med något som den upplever positivt ex godis el leksak. Ex börja mata hunden med godis redan innan när du förutser att den kommer att bli rädd för något medan den ännu är i ett bra stämningsläge. Avled hunden från det som skrämmer o ta kontakt med den i god tid. Hinner hunden bli rädd är den inte nåbar.

  x Logo: Shield
  This Site Is Protected By
  Shield