Enligt vad jag lärt mig  om stress  så har man ju kommit fram till att olika individer har olika sätt att hantera stress. Gäller även människor förstås. Vissa individer får främst en aktivering av sympatiska nervsystemet och binjuremärgen vilket ger minskad cirkulation i perifera delar, höjt blodtryck, mobilisering av energireserver och förhöjd sexuell aktivitet. Dessa individer är mer aggressiva mot främlingar och är överhuvudtaget mer aktiva i sin hantering. De kallas därför ”aktiva”.

Andra får i stället främst en aktivering i hypofysen och binjurebarken, vilket ger en ökad uppbyggnad av energireserven, höjt blodtryck, sänkt immunologisk beredskap och minskad sexuell aktivitet. Dessa individer är mindre aggressiva och mindre aktiva i sin hantering. De kallas därför ”passiva” . Aktiva hanterare har höga krav på kontrollerbarhet, är mindre beroende av retningar från omgivningen och är mer anpassade till en stabil miljö. De passiva är betydligt mer  flexibla, har inte lika stort behov av kontroll, påverkas mer av  retningar från omgivningen och är mer anpassade till en föränderlig miljö.

Den ena metoden är inte bättre än den andra. Båda klarar av olika typer av stress, men de gör det på olika sätt. De är olika effektiva i olika miljösituationer. När de inte längre klarar av situationen utvecklar de olika sjukdomar. De aktiva får mest hjärtsjukdomar medan de passiva snarare får nedsatt immunförsvar och därmed infektioner av olika slag. Vilken hanteringsmetod djuret har beror på en rad olika faktorer, som tex. arvsanlag, ålder, kön och individens erfarenheter. Man pratar också ibland om att de aktiva är mer introverta (reagerar mer på sin inre bild av omvärlden) och de passiva mer extroverta (reagerar mer på omgivningen)

Introverta skulle då vara mer tankfulla och reserverade, de har en tendens till att göra färre misstag och kunna koncentrera sig längre. De tenderar också till att lättare drabbas av fobier och oro el. överdriven skygghet och rädsla.

Extroverta skulle i stället vara mer sällskapliga och impulsiva, De har mer tendens att bli överdrivet upphetsade och att reagera med antisociala och självdestruktiva beteenden vid påfrestningar.

Att ens hundar oftast är väldigt olika går ju lätt att konstatera och att de därför bör därför hanteras och tränas på olika sätt tränas på olika sätt.

Nu återstår bara att dra slutsatser av detta. Vilken stresstyp tillhör hunden? Vilken stresstyp är man själv? Värt att fundera på…..

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield