Tala om att det behövs bra kondition hos både förare och hund för att orka med långa tävlingsdagar och inte minst för att överhuvudtaget ha chans att bli placerad med dessa tuffa referenstider.
Vad säger vetenskapen om konditionsträning för hundar? Enligt ”The practical guide for sporting and working dogs” så ska ett konditionsträningsprogram läggas upp med hänsyn till hundens individuella nivå, ålder, ras. kön, motivation och stressnivå. Målet man sätter upp måste vara rimligt i förhållande till den individ man tränar och ens egen kapacitet som hundförare.
För att musklerna ska kunna arbeta en längre tid måste de få syrerikt blod. I vila finns endast ca 15% av blodet i musklerna, vid uppvärmning distribueras blodet ut till muskulaturen. Det är dock viktigt att inte aktivera/värma upp sin hund för fort för då hinner inte cirkulationssystemet med vilket leder till syrebrist i muskulaturen, sänkt PH, mjölksyra och i värsta fall kramp. Alltså uppvärmningen är nödvändig inte bara för att motverka skador utan också för att hunden ska orka jobba. Lämpliga aktiviteter vid uppvärmning är raska promenader med tempoökningar, flacka uppförsbackar och ”skutt”-övningar, inga höga krävande hopp.
För att få den styrka som behövs i ett agilitylopp bör man träna ”explosiv” styrka: träna hunden på ”snabba” saker, som ruscher, ”suga musten ur hunden”  (inte bokstavligen kanske) på kort tid. Få repetitioner , max 5-6.
För att få den uthålliga styrka som också kan behövas ska man träna många repetitioner , 8-40 med lägre belastning. Ex. på aktivitet: Hopp över naturhinder, snabba ”doggy push-ups”, starter som avslutas med hopp, korta branta backar, hopp varannan över/under, intervall trav-galopp el simma med motstånd. Intervall träning kan utföras under korta pass el. som del i distansträning.
Kondition kan förklaras som syreupptagningsförmåga. Ett enkelt sätt att mäta konditionen är att beräkna vilopulsen på hunden. En låg puls innebär att syrgasutbytet fungerar optimalt. Pulsen känner du i ljumsken på insidan av låret, räkna slagen under 30 sekunder och dubbla antalet slag.
För en hund i vila bör pulsen ligga på:
100-200 /min för en liten hund
70-100/min för en mellanstor hund
60-70/min för en stor hund.
Ex. på uthållighetsträning:
aktivitet under minst 40 min utan vila, Hunden håller sig i ungefär samma tempo under passet. ex. cykling/trav på grus el. gräsunderlag.
Kom ihåg att ge tid för vila: Vid träning bryts kroppen ner, vid vila byggs den upp igen . Detta kallas överkompensation och innebär att kroppen bygger upp mer än den behöver. Efter mindre än en vecka avtar överkompensationen och kroppen övergår till ursprungskonditionen/styrkan. Om hunden inte får möjlighet till vila kommer muskelmassan att brytas ner i stället för att öka. Vila för hunden innebär fri aktivitet och promenader utan krav
Om man tävlar en gång per vecka bör det räcka med 2-3 träningstillfällen per vecka med konditionsträning. 2 vilodagar per vecka.  Till detta kommer den tekniska träningen som man har 1-2 dagar per vecka.

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →