Om du håller på med någon konditionskrävande hundsport eller bara är allmänt aktiv med din hund så är det bra om hunden har en tillräckligt god kondition för att klara sina uppgifter på bästa sätt i förhållande till ansträngningsgraden men även som förebyggande mot annat fysiskt slitage ex pga plötsliga hastiga rörelser el. olyckor under träning och utevistelse.  God kondition innefattar enligt mig att hunden har en bra fysisk styrka dvs  är välmusklad och stark, att den är uthållig och att den orkar att fokusera längre stunder. (om hunden inte behöver lägga alltför mkt energi på sin fysiska prestation så har den mer ork kvar för att kunna lära sig ngt nytt)
Här nedan kommer några frågor du kan fundera på gällande din egen hund.. och sedan bör du ju vidta lämliga åtgärder…..

Vilken typ av träning passar bäst till hundens användningsområde?
I vilken form är hunden nu? Hur mår hunden? Får den tillräckligt med näring för sin uppgift?
Är hunden frisk?
Vad är viktigast, fysisk styrka el. kondition? Explosivitet el. uthållighet?
Får hunden omväxlande träning el. ensidig? Får hunden både fysiskt och mental stimulans i tillräcklig grad? När ska hunden vara i toppform? När ska den ha återhämtningsperioder? Är hunden tillräckligt uppvärmd för sina uppgifter? Får hunden varva ner tillräckligt efter träning?  Anpassar du träningen efter hundens dagsform? Har du god balans mellan träning och vila? Anpassar du mängden mat till mängden träning/hög aktivitet?

Det viktigaste är att bli medveten om vilken typ av aktivitet/motion hunden får och hur mycket.. sedan gäller det att hitta rätt nivå för just din hund. Något som inte är bra är om man inte har ngn struktur alls i träningen ex. att det knappt blir ngn träning/motion alls många dagar och sedan plötsligt en dag med väldigt mkt ansträngning… Det sliter och gör mer skada än nytta för hunden. Och att tex ”bara” gå långpromenader på slät mark  jämt är inte tillräckligt om hunden ska kunna springa uppför balanshinder på ett säkert sätt el. klara snäva svängar i hög fart.. Alltså anpassa träning och motion efter behovet så kommer hunden få mycket bättre förutsättningar att klara sina uppgifter.

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →