”Mental träning och tävlingspsykologi för hundsportare”
föreläsning av Niina Svartberg 21/1-08. / sammanfattning

Vi var några som åkte till denna föreläsning arrangerad av 7-häradsvallarna och här kommer ett referat av en del av föreläsningen.Presentation av Niina; författare till boken ” Att lyckas på tävling”, tävlat på elitnivå i lydnad, rapport, bruks och spår. Även aktiv inom vallning och agility. Gift med Kent Svartberg, etolog och även han känd och aktiv inom hundsport på elitnivå. Niina hade egna problem med mycket nervositet inför tävlingar, bestämde sig för att jobba med sig själv och utbildade sig inom området mental träning. Nu har hon kommit så långt att hon faktiskt längtar efter att tävla och hon anser att hon blivit en bättre hundförare genom att bygga upp handlingsstrategier för hur man ska tänka och göra inför tävlingar. Syftet är ju även att både förare och hund ska må bra av att tävla, ha roligt och att man inte ska behöva springa till toaletten hela tiden på tävling…. kom ihåg: Det allra viktigaste är egentligen inte att DU har det bra på tävling utan att din hund trivs, den har ju inget eget val, så det är din skyldighet att se till att den har det bra även under tävling. Hunden förstår inte varför du är nervös och beter dig ”konstigt”. Det viktigaste för att kunna förändra något är att bli medveten . Områden att jobba med:

Koncentration och självförtroende:

Något av det viktigaste , optimera ”nuet” att kunna koncentrera sin på rätt saker. Tänk på att hunden måste få övning i att koncentrera sig. Träna hunden på detta, överträna gärna, ex. om hunden ska kunna koncentrera sig 10 min på tävling så träna den för 20 min med full koncentration. Slappna inte av. Håll kvar uppgiften i huvudet och tänk inte på resultatet för tidigt. Tänk i stället på att det är du ska som ta hand om hunden hela vägen, bli inte en ”störning” själv.

Ditt självförtroende har stor betydelse för hunden. Det är även viktigt för dig själv, det är ju svårare att lyckas om man inte tror på det man gör. Även hunden känner hur du känner dig. Hunden måste kunna känna att föraren är att lita på i situationen. Vi riskerar att sända signaler till hunden som kan påverka den negativt. Hunden och du är ett team, ni ska ha tillit och självförtroende tillsammans. Hur kan du kräva koncentration och självförtroende av hunden om du inte har det själv? Tänk i stället att varje situation är utsänd för att du ska öva dig. Fundera över vilken attityd som du vill att hunden ska uppleva från dig. Vi glömmer ofta att inte bara hunden utan även vi ska kunna koncentrera oss . Hur ska det kunna gå bra under tävling om endast 50% av ekipaget koncentrerar sig? Bestäm dig för vad du vill tänka på och lär dig att styra tillbaka tankarna om de råkat vandra i väg. För ditt eget självförtroende är det viktigt att ta fullt ansvar för dina resultat även när det gått bra. Det är ofta så att vi tar ansvar när det gått dåligt men om vi lyckats tänker vi ofta ” vilken tur jag hade”, vad gör det med vårt självförtroende? Påverka inte dig själv negativt. Vi ägnar ofta mer tid åt att tänka på det som vi är dåliga på och för lite åt det vi är bra på. Men självklart ska man ta ansvar för en ev. dålig egen prestation, annars blir man inte bättre heller. Om hunden gjort ett bra resultat ska du även ta ansvar för detta, det är ju du som tränat hunden.

Tävlingsnerver, styra dem eller låta dem styra oss..?:

Hur handskas vi med dessa så vi ändå kan fokusera och tänka klart? Lite nervositet är bara bra att ha. Men det får inte störa våra förberedelser och möjligheter att koncentrera oss. Lär dig att hitta en lagom nivå . Lägg fokus på att lösa problem hellre än att grubbla över dem, ”gör ingen stor affär av det” . Vi kanske tror att vi ska ha kontroll men man måste förlika sig med tanken på att man aldrig kan kontrollera allt. Enligt Niina visar forskning på att vi är mest fokuserade om vi är 50% säkra på att det kommer att gå precis så bra som vi vill. Om vi är för säkra finns risken att vi slarvar och helt enkelt inte förbereder oss tillräckligt. Styr dina tankar, var medveten om vilka negativa tankar som styr dig. Det är viktigt att se det vi faktiskt är bra på, de positiva tankarna till dig själv ska överväga. Vissa bara pratar om hur nervösa de är, då är risken större att man verkligen gör en sämre prestation. Lämna inte utrymme för nervositeten, släpp inte ”lös” den, tänk praktiskt! Fokusera på ”görandet”. Det är inte mängden nervositet som avgör prestationen, det är hur mycket utrymme man ger den som påverkar. Inställningen kring nervositeten är viktigare. Som Niina uttrycker det : ”Om oro kan lösa dina problem, då ska du oroa dig jättemycket!” Tänk på hur du vill att din hund ska uppfatta dig.

Förberedelser och rutiner:

Rutiner ska inte vara beroende av yttre förutsättningar, de ska alltid gå att genomföra, det ska finnas en plan B för allt. Vad fungerar faktiskt alltid på tävling? Att ha bra förberedelser dämpar även nervositet. Ofta har vi ett drömscenario för hur det ska vara, vi tänker för mycket på hur vi skulle vilja ha det och då har vi ingen kontroll över situationen om det uppstår något oväntat t.ex. om vi plötsligt får 10 min. mindre tid innan vi ska in på banan. Tänk efter, vilka störningar skulle kunna inträffa? Hur ska jag agera då? Ta kontroll själv! Förutsätt inte att allt bli som du tänkt. Ju svårare förutsättningar desto bättre förare måste du vara för din hund.

Vilka förberedelser skapar bästa förutsättningar för er långt innan? På tävlingsplatsen? Precis innan du ska in? Vilka tankar vill du ha precis när du ska starta? De flesta tänker tyvärr på det som känns svårt. Ha en plan! Det spelar roll hur man tänker! Se till att hunden verkligen fått träna på allt den ska utsättas för. Tänk konstruktivt, det är ingen idé att älta över vädret eftersom du inte kan påverka det. Möt situationen som en utmaning i stället.

Din attityd inför tävlingssituationen är viktig. Tänk efter vad som egentligen är värdefullt att lägga energi på. Försök anpassa dig utifrån svårigheterna och tänk hur du ska göra för att utnyttja dem till din fördel i stället. Lägg inte skulden på andra för yttre omständigheter som t.ex. en störning utanför planen. ”Man blir inte längre själv för att man hugger huvudet av någon annan”

Mål du har får dock inte pressa vare sig dig el. hunden så mycket att ni riskerar ett misslyckande. Ha många kortsiktiga mål som ni faktiskt kan uppnå. Försök ”hitta ” nervositet även på träning, ex. filma er själva, träna i främmande miljöer, med nya människor och nya hundar, för att träna på att prestera även under nervositet, hunden behöver också få träna på hur det känns och att kunna prestera även med en nervös förare.

Försök hitta rutiner och förberedelser som du mår bra av. Tvinga inte dig själv att göra något bara för att kompisarna vill, gör det som känns bäst för dig och din hund.

Memorera/visualisera banan, dvs. tänk i bilder. Se er själva klara allt precis som du vill. Se linjerna, rörelserna, se dig själv och hunden i varje del. Exakt hur vill du att det ska se ut? Gör ”tankestopp”, bli medveten om när du har tankar som riskerar att hindra dig att göra ett bra jobb. Stoppa tankarna och ha i stället ”tvärt-om” tankar. Hur pratar du egentligen med dig själv? Säger du positiva el. negativa tankar till dig själv? Det är även viktigt att tänka på andningen, andas långsamt, det är svårare att dämpa nervositeten om du andas fort. Även dina kroppsrörelser påverkar din spänningsnivå så rör dig inte ”nervöst” dvs. rör dig lugnt och säkert.

Mål:

När du sätter mål för tävlandet så var inte rädd för att ha höga framtidsmål. Din inställning bör vara att ingenting är omöjligt, det som är svårt tar bara lite längre tid att genomföra. För att lyckas är det viktigt att reflektera över det du presterat tidigare, gör en framgångsanalys. Vad var det som gjorde att du lyckades? Hur du tänker kring må kommer att styra din nervositetsgrad. Ha konkreta mål som är lättare att se om du når än mål som ”jag ska göra så gott jag kan”. Konkreta mål är lättare att utvärdera och följa upp. Skilj på uppgiftsmål och resultatmål. De flesta har resultatmål men få uppgiftsmål. Men man behöver en bra balans för att nå resultat. Skillnaden är att resultatmål kan man faktiskt inte kontrollera eftersom de beror på så mycket annat ex. andra hundars prestationer i samma tävling. Men uppgiftsmål kan man faktiskt påverka. Att bara ha resultatmål skapar okontroll och därmed mer spänning. Dessutom stör de koncentrationen under tävling eftersom du då inte tänker ”här och nu” . Ex. på uppgiftsmål är ”vi ska göra en snäv sväng precis här” ex. på resultatmål är ” vi ska vinna” , ”vi ska bli godkända” ”bara jag slår Nisse” etc.. Resultatmål är bra för att hitta motivation och engagemang men de hjälper oftast inte på tävlingsdagen. Då ger de i stället ofta negativa tankar. Du ska själv ha kontroll över om du åker hem nöjd efter tävlingen, lägg inte den kontrollen på domarens insats. Uppgiftsmål kan också vara stora och kräva mycket arbete ex. om ett mål är att ”min hund ska vara glad och vifta på svansen på tävlingsplatsen” . Ha särskilda träningsmål för varje träningstillfälle. Många har stora mål med tävlingar men inte för träningarna, men det är ju de som är viktigast för att uppnå övriga mål. Se träningen som en naturlig väg för att nå målen, som friidrottaren Carl Lewis uttryckte det ”Resultatet är en produkt av hur väl jag utfört loppets olika delar” . Föreläsningen var lång men mycket givande, förhoppningsvis ser vi resultatet på tävlingarna!

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield