Det är rätt mkt intresse just nu för ämnet hoppteknik bland agilityförarna. Det ordnas regelbundet föreläsningar och kurser i ämnet. Och visst kan det ha stor betydelse i vissa fall på hundarna. Speciellt på hundar som faktiskt har en dålig hoppteknik från början. Men man får inte glömma att det i så fall kan bero på många olika orsaker. En orsak kan vara att hunden helt enkelt äe stel eller har ont någonstans.
Susan Salo har gjort en film om hoppteknik och har spridit sina ideer till många andra instruktörer. Hennes system grundar sig främst på att hunden ska kunna hoppa så oberoende som möjligt av föraren, inte oberoende av handlingsteknik men … kunna ta avsprång på rätt ställe själv.

Här kommer några saker att tänka på för er som testar olika hoppteknikövningar:
· Det är viktigt att hunden lär sig att hoppa på många olika typer av underlag, gräs, grus el. spån. Dvs allt som den ska klara av under en tävling. Något många ”glömmer” att träna på är att starta med ett hopphinder i tex. en lutning, vilket skulle kunna inträffa på en tävling..
· En bra hopphund måste kunna accelera bra och anpassa sin fart, träna på detta utan hinder först, men något av det viktigaste är förstås god hälsa. Många hundar får tyvärr sluta sin karriär pga ledproblem. Dålig byggnad behöver inte vara ett stort problem om bara hunden lär sig att använda sig kropp på rätt sätt.
· Hoppteknikövningar får hunden att känna efter vad som känns bra och fungerar. För att kunna hoppa bra krävs stödjande muskler bla. runt bröstkorgen , ngt som en del hundar inte har tillräckligt av. Det leder till större påfrestningar för hundens leder och ligament både vid upphopp och landningar.
· Efter hoppteknikövningar är nedvarvningen särskilt viktig eftersom hunden troligtvis ”tvingats” använda sig av fler muskler på ett annat sätt än vanligt.
· Under hoppteknikövningar ska man inte korrigera hunden om den river, rätta till hinderhöjden i stället om det blev för högt.
· Man ska inte höra hunden ”dunsa” ner vid landningen, den ska hoppa lätt och välbalanserat. En hund som låter mer när den landar lägger för mkt tyngd på frambenen i landningen. Skaderisk!
· En hund som tittar mkt mot dig, vrider sig mot dig under hoppet har svårare att få en bra hoppteknik -hamna inte bakom hunden!
Man kan inte göra så mkt ”fel” med hoppteknikövningar men… det värsta man kan göra i så fall är att ha för hög höjd på hindren… och att hunden inte lär sig ”rätt” teknik förstås…. vilket ju var syftet. Tänk på att det är väldigt jobbigt för ovana hundar så träna bara i korta pass.
Det är rätt mkt intresse just nu för ämnet hoppteknik bland agilityförarna. Det ordnas regelbundet föreläsningar och kurser i ämnet. Och visst kan det ha stor betydelse i vissa fall på hundarna. Speciellt på hundar som faktiskt har en dålig hoppteknik från början. Men man får inte glömma att det i så fall kan bero på många olika orsaker. En orsak kan vara att hunden helt enkelt har ont någonstans.
Susan Salo har gjort en film om hoppteknik och har spridit sina ideer till många andra instruktörer. Hennes system grundar sig främst på att hunden ska kunna hoppa så oberoende som möjligt av föraren, inte oberoende av handlingsteknik men … kunna ta avsprång på rätt ställe själv.
Här kommer några saker att tänka på för er som testar olika hoppteknikövningar:
· Det är viktigt att hunden lär sig att hoppa på många olika typer av underlag, gräs, grus el. spån. Dvs allt som den ska klara av under en tävling. Något många ”glömmer” att träna på är att starta med ett hopphinder i tex. en lutning, vilket skulle kunna inträffa på en tävling..
· En bra hopphund måste kunna accelera bra och anpassa sin fart, träna på detta utan hinder först, men något av det viktigaste är förstås god hälsa. Många hundar får tyvärr sluta sin karriär pga ledproblem. Dålig byggnad behöver inte vara ett stort problem om bara hunden lär sig att använda sig kropp på rätt sätt.
· Hoppteknikövningar får hunden att känna efter vad som känns bra och fungerar. För att kunna hoppa bra krävs stödjande muskler bla. runt bröstkorgen , ngt som en del hundar inte har tillräckligt av. Det leder till större påfrestningar för hundens leder och ligament både vid upphopp och landningar.
· Efter hoppteknikövningar är nedvarvningen särskilt viktig eftersom hunden troligtvis ”tvingats” använda sig av fler muskler på ett annat sätt än vanligt.
· Under hoppteknikövningar ska man inte korrigera hunden om den river, rätta till hinderhöjden i stället om det blev för högt.
· Man ska inte höra hunden ”dunsa” ner vid landningen, den ska hoppa lätt och välbalanserat. En hund som låter mer när den landar lägger för mkt tyngd på frambenen i landningen. Skaderisk!
· En hund som tittar mkt mot dig, vrider sig mot dig under hoppet har svårare att få en bra hoppteknik -hamna inte bakom hunden!
Man kan inte göra så mkt ”fel” med hoppteknikövningar men… det värsta man kan göra i så fall är att ha för hög höjd på hindren… och att hunden inte lär sig ”rätt” teknik förstås…. vilket ju var syftet. Tänk på att det är väldigt jobbigt för ovana hundar så träna bara i korta pass

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield