Alla djur har en stark drift att överleva, den starkaste drift som finns. Något väldigt viktigt för att överleva är naturligtvis att få mat. Men även social kontakt är väldigt viktigt för många djur och behovet av kontakt och närhet, som är ett grundläggande behov, är så pass viktigt att djur många gånger tar stora risker för att få det. För att inte vara ensamma.

Gemenskap med någon annan ger inte bara skydd och bättre förutsättningar att hitta föda när man hjälps åt utan är även livsnödvändigt för trygghet och psykologiskt välbefinnande. Det bidrar till bättre immunförsvar och därmed bättre skydd mot sjukdomar.

Jag läste om en man som fångade in en varg i ett annat land och höll den i fångenskap. Sedan satte han in en åsna som mat till vargen. De hölls under dåliga omständigheter och båda saknade sällskap, Det visade sig att vargen och åsnan istället blev bästa vänner. Efter stor uppmärksamhet i massmedia lyckades man med att köpa
djuren fria så de skulle få överleva och bättre förhållanden än de hade.
I detta fall verkar viljan att ha social kontakt varit stark och övervunnit vargens drift att jaga och döda ett bytesdjur. Så betydelsefullt kan det vara med vänner och sällskap oavsett om man är ett djur eller en människa.

20120814-152848.jpg

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield