Men du.. Varför klagar du på din lärare? Hjälper det dig verkligen? Bäst att du tänker efter. Vad är det du egentligen vill? Vill du bara få utlopp för allmänt missnöje och egentligen inte få det bättre i klassrummet så fortsätt klaga då på hur tråkigt det är, hur dålig din lärare är och och din lärare inte kan lära dig något alls.. Men gör det inte i klassrummet. För det enda du uppnår då förutom om det känns bra av någon anledning att klaga och snacka skit, så skapar du bara en ännu sämre stämning och sämre förutsättningar för både dig själv och dina klasskompisar..
Men! Om du verkligen vill få det bättre måste du göra något konstruktivt, antingen är det verkligen så illa att du måste berätta det för läraren eller om det inte hjälper, gå till rektorn och informera om bristerna i undervisningen. Oftast handlar det ändå bara om saker som du faktiskt själv kan påverka direkt i kommunikationen med din lärare. Så börja först och främst med att ändra din egen attityd, tänk efter hur du vill ha det och vad du vill uppnå, hur du ska göra för att nå dit och sätta upp mål i olika steg, se det som ett projekt 😉 . Har du inte kunskaper i positiv förstärkning så kan du lära dig mer om det men huvudsakligen ska du börja med att sluta klaga och säga negativa saker. I stället ska du börja säga hur du vill ha det, vad du önskar och vara tydlig med dina egna mål med undervisningen. Du ska börja ge din lärare positiv respons för det som fungerar bra, något finns det alltid så försök nu.. Kanske det var något utdelat arbetsmaterial som läraren gjort bra, någon han/hon sa som du tyckte var särskilt bra, något du tyckte gjorde att du förstår bättre. Eller
bara hur läraren utförde ett undervisningsmoment. ”jag uppskattar att du pratade lite lugnare idag” ”vilken bra presentation du gjorde idag” osv.
En lärare som möts av en positiv känsla och intresserade elever som ger feed-back har lättare att vara engagerad själv och skapa intressanta lektioner som i ännu högre grad anpassas efter era individuella önskemål.
Talesättet ”bemöt någon som du själv vill bli bemött” gäller även i mötet mellan lärare-elev, lärare är ju bara människor de med.. Faktiskt! 20120703-214927.jpg

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield