Ibland är det så svårt att vara tillräckligt tydlig när man pratar med folk..

Hur man än försöker förklara så kan det missuppfattas.. speciellt om respektive personer befinner sig i olika känslolägen.. eller såklart om någon redan innan känner sig i underläge beroende på vilka roller man har.. Vi ser hela tiden saker på olika sätt, ser med ”olikafärgade glasögon” beroende på tidigare erfarenheter eller förväntningar.

Man måste komma ihåg att ens åsikt ofta blir sedd ur ett annat perspektiv.. ”ett blad kan upplevas som rött av en person men orange av en annan”

..speciellt om man faktiskt ger kritik.. det är viktigt att då visa att det ”här är min upplevelse av situationen och min tolkning av situationen kan skilja sig från andras tolkning av det som hänt” Därför måste man samtidigt om man ger kritik kunna vara öppen för andras åsikter och kunna vara beredd att ändra din uppfattning. Du kanske inte själv alltid har rätt?

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield