Inför våren 2011 förbereder jag nu föreläsningar, t.ex. en föreläsning om TAG-teach vilket kan jämföras med klickerträning fast på människor och bl.a. en föreläsning  om pedagogik och inlärningsstilar som jag berättar lite mer om nedan:

Vad innebär då begreppet inlärningsstilar?

Egentligen säger begreppet: lärstilar mer om vad det handlar om och det är direkt sammankopplat med hjärnfunktionen.  Både vuxna och barn är olika, detta kräver olika lärstilar Men ofta lär vi ut till både barn och vuxna enligt samma ”mallar” vilket leder till att en del får lättare att ta till sig kunskaper medan andra får det mycket svårare.

För att precisera detta så innebär det dessutom att varje enskild individ har individuella skillnader i inlärningsstil också. Alla har sin egen lärstil.  Men eftersom undervisning oftast sker i grupper av varierande storlekar så blir det svårt att anpassa undervisningen till varje individs optimala förutsättningar, för att göra det något enklare men ändå fylla behovet av differens i lärstilar så letar vi därför efter generella inlärningsstilar som passar in för olika grupper med gemensamma liknande behov vid inlärning.

Man kan lära sig ”lätta” saker med fel lärstil. och man KAN även  lära sig ”svåra” saker genom ”fel” lärstil, fast det är mycket svårare och tar längre tid då. Det vet inte minst alla som kämpat sig igenom matteböcker och den tillhörande teoretiska undervisningen men som skulle haft lättare att lära sig detta genom en mer varierad undervisningsform.

Du kan lära vem som helst vad som helst om du anpassar din lärstil rätt till personen. Vi är väldigt olika, tom barnen i ens egen familj har oftast en annan lärstil. I vårt samhälle utgår man ofta från att människor lär sig bäst i grupp vilket inte alltid stämmer.

Det finns först och främst 2 stora grupper inom inlärningsstilarna: De flesta människor hör till större delen in i huvudsakligen en av dessa grupper men i vissa sammanhang kan man passa in i den andra.

  • Analytiker

-Lär sig steg för steg, från 1-100 el A till Ö. De bygger upp kunskap stegvis. step 1 – step 2 –concept after

  • Helhetsinriktade/Globala

-Lär sig ”bakåt”, vill ha helheten/grunden klar för sig först. De vill ej ha för mycket fakta genast men lär sig gärna genom att man sätter in faktan i ett större sammanhang först genom att tex utgå från en frågeställning eller dramatiserar en händelse. Concept first

Därefter delar man in respektive grupper i flera olika undergrupper och i olika typer av variablar för inlärning.

Vill du veta mer? Anmäl ditt intresse för en föreläsning el kursdag!  Håll utkik efter mer information !x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield