Läste en artikel i Aftonbladet , om förändringar inom skolan: Välkommen till den nya skolan.  Det påverkar ju många, inte minst mig som gymnasielärare… Just nu gör alla förändringar inom skolan att det blir oroligare för många. Jaha.. Nu är det alltså dags igen.. En ny reform! I alla fall för ett tag.. om det inte blir regeringsskifte igen.. vilket är rätt sannolikt ändå…. Är det då meningsfullt att lägga ner massa tid och kraft, massa pappersarbete och oändliga diskussioner på något som kanske inte blir det verklighet? Det var inte länge sedan som gymnasieskolan stod inför en stor förändring, påbörjad av den förra regeringen. Mycket arbete gjordes som sedan blev helt bortkastat då det var val senast…  och det fick mig att tänka fundera över begreppet Kasam… Det står för ett behov.. ”en Känsla Av SAMmanhang” som man behöver i livet för att må bra. Inom ramen för kasam finns även ett behov av att man har en överblick, en helhetskänsla över sin situation. Att arbete, relationer och andra saker  i livet upplevs som hanterbara och meningsfulla. Känslan av KASAM kan byggas upp hos en individ, det är inte en statisk känsla.  Men ju fler riskfaktorer som samlar sig, ju fler problem man har, desto svårare blir det!  Så… Det finns inte KASAM inom skolan nu!!

Är det DET!? Frånvaron av KASAM? …som gör att man tappar känslan i hundträningen ibland också? Som gör att man inte trivs i arbete eller relationer? DVS att man inte längre klarar att ha en bra överblick längre? Att  man känner att man inte klarar att hantera en situation längre?  Hur går man då vidare egentligen för att hitta KASAM  så man känner att något är meningsfullt igen??

Jo,  KASAM omfattar ju några viktiga delkomponenter: Att det som sker i och utanför individen är förutsägbart, begripligt och strukturerat och att man har de resurser som krävs för att lösa situationen.

Så för att hitta tillbaka och känna att något är meningsfullt igen när man ”tappat hoppet” så måste man börja strukturera upp sina problem.. identifiera dem, skaffa sig de resurser som krävs för att lösa dem och ha en bra framförhållning!!  Alltså tänka framåt!  T.ex. i hundträningen… så ska man inte fokusera på de små detaljerna som är jobbiga utan se till helheten, se till att skapa förutsättningar för att lyckas och sedan planera!!  Förhoppningsvis ska träningen sedan kännas meningsfull igen…

Rainbow Guard

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield