Har ni tänkt på hur många det är som inte förstår att hunden är stressad? Stress kan ju ge så många olika symptom även hos hundar och en hel del av dem sätter man kanske inte i samband med att hunden kan vara stressad. De flesta hundägare förstår säkert att en hund som har svårt att vara lugn, som röjer runt och biter sönder saker när den är ensam hemma, drar och skäller efter katter, cyklister eller andra hundar kan vara stressade av situationen. Men stress kan visa sig både psykologiskt såväl som fysiologiskt, genom beteendet och genom fysiska symtom. Då kan det vara mer komplext och svårare att förstå och upptäcka.

En hund kan ha symtom på stress som man ofta i första hand söker andra orsaker till. Det kan vara saker som håravfall, trötthet, allergier, klåda och att de äter mindre än vanligt eller inte alls. Inre symtom, som i värsta fall upptäcks när det gått för långt, kan vara magsår vilket kan visa sig som smärta, trötthet, nedsatt aptit, svårigheter att dricka vatten, bleka slemhinnor och diarré och kräkningar.

Orsaker till att hunden är stressad kan också bero på många faktorer: sjukdomar, smärta, ensamhet, buller, allmänt dålig djurhållning och rädsla kan vara några.
Men tänk också på att hundar som utsätts för straff, hot, obehagliga situationer, bristande kommunikation vid träning, för hårda krav och oro i hemmet kan drabbas av stress med risk för följdsjukdomar. Du som ofta är arg på din hund och skriker åt den har troligtvis också en hund som uppvisar stressymtom i varierande grad, även om du själv inte uppmärksammar det just då..

Tillfälliga symtom kan vara stora eller små signaler som att hunden slickar sig mycket om nosen, gäspar, har sänkt kroppsuttryck, hässjar, blir okontaktbar eller skäller oupphörligt.

Man ska tänka särskilt på att vissa hundar är extra känsliga för stress. Det gäller tex hundar som är sjuka, har problem med hörseln eller synen, är gamla eller har svårare att röra sig snabbt. Vissa raser är känsligare för människors kroppsspråk och beteenden, tex för berusade människor. Det kan gälla hundar som är speciellt framavlade för samarbete med människor tex vallhundar.

.

20120625-080050.jpg

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield