Som lärare /instruktör händer det ibland att man filmar eleven i en viss praktisk situation. Inom agility är det ju värdefullt för en kursdeltagare att i efterhand få se på film hur man rörde sig och vilka signaler man gett till hunden i en viss situation. Men det är även värdefullt att vända på situationen och ställa sig själv i rampljuset en stund.., fundera, vågar du rannsaka dig själv som pedagog för andra?
Har du tänkt på hur du är som pedagog när du håller kurs? Hur du bemöter dina kursdeltagare? Är du säker på att du är rättvis och lika intresserad av allas behov och intresse när du undervisar?
Det finns sätt att ta reda på detta. Det är inte alltid som du tror. Det finns tex mängder av artiklar som belyser problemet med att lärare ofta ger pojkar mer individuell uppmärksamhet i klassrummet men ingen lärare skulle väl tycka att just han el hon är en av de lärare som gör så… Och du som håller kurser i hundträning kanske är rätt övertygad om att du ger alla lika mycket tid, engagemang och uppmärksamhet.. ”ungefär lika mycket i alla fall” tänker du nu..
Njaa.. Det är tvärtom rätt troligt att de elever som själva är mer aktiva och själva riktar sig mer till instruktören får mer av uppmärksamheten och får mer hjälp än de som är lite tystare i gruppen.. De som får lite mer av din tid..
Hur gör man då för att ta reda på det? Du kan förstås lämna ut enkäter och utvärderingsblad i slutet av kursen och få en en del svar. Du kanske även har tur nog att få höra direkt av deltagare under kursen om personerna upplever att de inte får lika mycket hjälp, tid och uppmärksamhet som andra..
Men annars kanske du går i ovisshet och fortsätter på samma sätt i god tro om att du är helt likvärdig i ditt bemötande och istället fortsätter på samma sätt med resultatet att det dessvärre blir någon deltagare som i tysthet avslutar kursen eller inte går vidare till nästa kurs och att du aldrig får veta varför. Självklart kan det bero på en massa andra saker också förstås och allt kan man inte få veta. Du kan i alla fall börja observera dig själv och ditt sätt att undervisa genom att göra något som kanske inte känns så lockande till en början men som kan vara otroligt värdefullt i slutändan.. Nämligen att låta någon filma dig! Sedan ska du fylla i ett observationsprotokoll innan du tittar på filmen. Skriv upp alla moment du gör, alla personer som deltog under kursen vid tillfället och tidsangivelser. Sedan tittar du på filmen och fyller i vilka personer du tilltalade/visade uppmärksamhet eller något annat du vill veta och hur lång tid varje person fick. Vill du fördjupa dig kan du föra protokoll även över ditt sätt att lämna information. Hur gör du? Vilket tonfall har du? Ögonkontakt? Lyssnar du? Ger du svar till alla? Studera ditt eget kroppsspråk! Är det någon skillnad på hur du gör mot kvinnor resp. män? Olika åldrar?
Du kan själv komma på många olika nyttiga variabler för att få en god bild av ditt sätt att undervisa. Det är väldigt nyttigt att göra detta tillsammans med någon annan! Se filmen med fler ögon alltså och låt någon annan ge en objektiv bedömning utifrån det du behöver ta reda på. Sedan ska du göra en egen utvärdering, dra slutsatser och förhoppningsvis kunna komma fram till vad du kan förbättra hos dig själv som lärare/instruktör.
Glöm inte att sedan göra en uppföljande film.. ..eller flera, för att se skillnader och förbättringar!

Vill eller kan du inte filma dig själv under kurs så kanske du i alla fall kan göra ett observationsprotokoll och låta någon annan fylla i detta under tiden du undervisar och sedan ändå utvärdera detta på samma sätt.

20120715-234759.jpg

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield