;

När du kommit över det första stadiet i slalomträningen och du tycker att hunden ”kan” slalom, dvs förstår vad den ska göra och jobbar på i princip självständigt, både i högerslalom och vänsterslalom, när du är bredvid. Då är det dags att höja nivån några steg!

Det finns flera färdigheter ni har nytta av, mer och mer ju högre upp i klasserna ni kommer.

Här kommer några förslag på vad ni kan träna på:

Slalom emot dig, dvs inkallning genom slalom.

Utföra slalom helt självständigt med dig bakom.

Klara slalom medan du befinner dig på avstånd sidledes, viker av från hundens linje ut från slalomet.

Fortsätt utföra slalom trots att du sticker iväg före hunden.

Många olika slalomingångar, ” klockan”

Olika typer av avslutningar på slalom ex. framförbyten, blindbyten, snäv sväng efter åt olika håll.

Olika typer av byten före ingången tex bakombyten.

Med ”lockande” hinder efter ex. balans..

Olika antal slalompinnar.. tex. 14 pinnar, 16 pinnar.. (speciellt bra för er som har hundar som gärna går ur slalom efter 10 pinnar..)

;

;

;

;

;


					
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →